Confrontatie met industrieel verleden

Septembermaand in het teken van MandelART02

Dat Oostrozebeke cultuurgemeente bij uitstek is, wordt nog maar eens bewezen met de organisatie van een uniek kunstproject waarvoor een twintigtal gekende kunstenaars naar Oostrozebeke komen afgezakt om er kunst te confronteren met uitgeleefde industriële sites. Voor Rozebeke een uniek project, en voor de organisatoren een beetje een stap in het ongewisse.
Kwaliteit zal er alleszins te zien zijn. Of de maandenlange inspanningen van de initiatiefnemers ook zullen beloond worden met een ruime belangstelling is nog een beetje koffiedik kijken. Er wordt alleszins alles aan gedaan om een breed publiek met het opzet in contact te brengen. Met de vrouw achter het project, Marie-Jeanne Beke, hadden we het over het allereerste Mandel Art dat zijn beslag krijgt van 7 september tot zondag 22 september.

Wisselwerking
"De idee om een soort kunsthappening op verschillende locaties en met een twintigtal kunstenaars op te zetten, werd ingegeven door de schoonheid van de Mandelvallei en de melancholie van de oude vlassites die her en der langs de Mandel zijn ingeplant en nu stille getuigen zijn van een ver maar boeiend verleden. Bij deze tentoonstelling komt de klemtoon niet te liggen op het ambachtelijke werk van iedere kunstenaar, maar op de wisselwerking die er bestaat tussen de geïnstalleerde kunstwerken en de locatie zelf. Het zijn in de eerste plaats de aangesproken kunstenaars zelf die de locaties voor hun kunstwerken hebben uitgekozen. Vandaar dat zowel voor de kunstenaar als voor de bezoeker van Mandel Art de wisselwerking tussen werk en locatie een belangrijke rol speelt," legt Marie-Jeanne uit.
"Het is bovendien een kunstproject dat het lokale belang meer dan overtreft. Met dit project wil Oostrozebeke de hele regio en al wie in kunst geïnteresseerd is, bereiken. Voor de vele bezoekers biedt het opzet bovendien een confrontatie op locatie met de kunstenaars die aan het project deelnemen. Op die manier zou je Mandel Art ook een culturele ontdekkingsreis kunnen noemen," geeft ze nog mee. Marie-Jeanne krijgt bij de organisatie steun van een achttal mensen.
Wat nu de praktische uitwerking betreft, er zullen per locatie verschillende kunstenaars exposeren. Zo bijvoorbeeld zullen zeven verschillende kunstenaars werk tentoonstellen in de Motjes: Elke kunstenaar benadert de locatie op een eigenzinnige manier. In bepaalde locaties zit er zelfs een soort hommage aan de teloorgegane vlasindustrie verscholen. Uniek binnen het project is de installatie van een Mandel-Art-café. Dat café zal worden ondergebracht in een schuurtje van het vlasbedrijf Lannoo gelegen langs de Gentstraat. Heel uniek is ook de installatie van kunstwerken in open lucht in de omgeving van de Nieuwbrug. Op die locatie is de wisselwerking tussen landschap en installatie van het grootste belang.

Wijnveiling
Op 6 september wordt het project officieel opengesteld, meer bepaald om 19 u.30 in Ontmoetingscentrum Mandelroos. Spreker van dienst is volksvertegenwoordiger Luc Martens. Ook burgemeester Jean-Marie Bonte houdt een korte toespraak. Na het academisch gedeelte volgt vanaf 21 u. een unieke wijnveiling Een vijftigtal flessen wijn zijn voorzien van etiketten ontworpen door de deelnemende kunstenaars. Na de veiling zijn er nog eens een 400-tal flessen beschikbaar voorzien van kopie-etiketten. Voor meer inlichtingen over Mandel Art kan men terecht op de website www.mandelart.be of bij iemand van de werkgroep.

De Weekbode - 16 augustus 2002

Link naar onze hoofdsponsors