Mischa Scherrer [CH]

Fotograaf | '09

0 M Scherrer-430

Mischa is beroepsfotograaf en werkt voor diverse toonaangevende tijdschriften in Zwitserland. Naast deze fotoreportages in opdracht werkt hij ook aan eigen reeksen. Dit jaar op MandelART werkt hij samen met Jérémie Crettol aan een tijdelijke installatie "Haus Rosa".

Klik op "Lees meer" om de installatie te zien in een fotorportage en er iets meer over te vernemen via de uitleg.

Bekijk ook onder de rubriek "Filmreportages" een montage van de opbouw van deze installatie in vier dagen tijd".

Gessnerallee 52
8001 Zürich
Switserland
41 79 691 43 87
mail@mischascherrer.ch
HAUS ROSA

.. zoals het klokje thuis tikt...

Haus Rosa is een lieftallige, typisch Zwitserse chalet, gebouwd uit afvalhout. De façade die voorzien is van vensters en deuren is opgesmukt met houtversieringen. Een idylle in een recreatiegebied.

Dat de deuren en vensters gesloten blijven en niet open kunnen, is echter een smet die kleeft aan deze droom. De bewoners van dit huis hebben zich in hun eigen kleine wereld teruggetrokken. Het huis is een vesting, een gezellig toevluchtsoord dat vasthoudt aan fatsoen en welbevinden, om de boze buitenwereld ver van zich te houden. En toch heeft de perfect gepoetste buitenschil iets opgezets, iets onvrijwilligs in haar perfectie. Want de nadrukkelijke stabiliteit van de omstandigheden is trendmatig bedreigd door de meedogenloze moderne tijd.

“Zich in een cocon inspinnen”. In crisistijd treedt het cocooningeffect altijd op! Het Engelstalige begrip kenmerkt eigenlijk het “zich in een cocon inspinnen”. De Britse trendwatcher Faith Popcorn gebruikte de term voor het eerst in de jaren tachtig. Zij meende dat mensen, verpopt tussen hun eigen vier muren, zich uit angst voor aantasting door anderen terugtrekken en zich van de rest van de wereld afsluiten. Na de turbulente jaren tachtig liet deze trend zich opnieuw zien na de terroristische aanslagen in 2001. Een toename van het fenomeen is vandaag, met de actuele economische en financiële crisis, opnieuw voelbaar.

Komt daar vandaag de dag nog bij dat via het internet alle informatie voorhanden is, dat zowel het werk als de inkopen online gedaan kunnen worden. De mens hoeft bijna geen voet meer buiten de deur te zetten. Het sociale contact, behalve met de directe familie, vond vroeger plaats via de telefoon, brieven of vooral door persoonlijke ontmoetingen op externe plaatsen. Vandaag wordt dat contact ook vrijblijvend en via het internet in stand gehouden.


„home it smells best anyways“

Out of wood waste we built a typical Swiss chalet, which is lovely to look at. Decorations of wood adorn the exterior surface, which is furnished with windows and a door. An idyllic scene in a recreation area. The only flaw in this dream - the windows are and remain shut, the door can not be opened. The people, who live in this house, have drawn back into their own little world, the house as a stronghold, a shelter of comfortable insisting decorum, to keep the bad world out there, away from oneself. And the perfect cleaned outer shell still reflects something fitted, enforced in its perfection. For the demonstrated stability of the circumstances is inclined to be threatened by the accelerated brutality of the modern spirit.

“To form a cocoon around oneself.” In crisis the effect of cocooning always appears! This term as such was first used in the eighties by the British trend analyst Faith Popcorn. With this she means people, who increasingly draw back into their own four walls and seal off from the rest of the world, out of fear from violations by others. This tendency was shown after the turbulences in the eighties as well as after the wave of terror in 2001. An augmentation because of the economical and financial crisis is visible again today.

Today comes along, that all information is retrievable per internet as much as work and the purchase can be done like that. The human being rarely needs to put a foot out of the door today. The social contact outside the direct family, which in the past was only able to be done by telephone, letters and mostly through the personal encounter and happened in outside places, is maintained today, so are insignificant contacts, free via Internet.

Haus Rosa kl 4-646
Haus Rosa kl 3-645
HAUS ROSA kl 1-643
Haus Rosa kl 5-647
 Chalet from indoor-641
 Crettol_Scherrer 1-642

Link naar onze hoofdsponsors