Lucas Devriendt

Schilder | '09 | '12 | '15

0 L Devriendt-422

Lucas schildert realistische beelden maar met een eigen picturaliteit. Werken op groot formaat is een bewuste keuze om de toeschouwer sterk te betrekken in het beeld. Veelal werkt hij bovenop het schilderij met een projectie, dit heeft aan het werk steeds een extra dimensie. Lucas doceert schilderkunst aan het Sint-Lucasinstituut Gent.


Klik op "Lees meer" om zijn werk tijdens MandelART09 te zien en te lezen.KLASLOKAAL
APPELBOOM

Zijn herkenbare figuratieve beelden vertrekken steeds vanuit zijn eigen ik en realiteit. Zijn benadering van de werkelijkheid in interactie met zijn schilderijen vertaalt zich in intense beelden. Hij vermengt zijn ervaringen in de tastbare wereld met de gevoelswereld met anderen. Lucas maakt op deze wijze geen eigen leugenachtige trompe-l’oeil. Het werk past binnen de traditionele schilderkunst, maar toont tegelijkertijd hoe die schilderkunst uit zichzelf kan treden. Zijn werken tonen hoe dit op een actuele, gevoelsgebonden, zelfs subversieve wijze kan gebeuren. En hoe de schilderkunst verplaatst kan worden naar een harde, nieuwe werkelijkheid. Zijn onderwerpen zijn op het eerste gezicht eenvoudig maar raak gekozen. Hij zoekt in zijn werk naar een interactief gebeuren achter het schilderij. In zekere zin maakt hij portretten van de schilderkunst zelf. Lucas Devriendt maakt van sommige onderwerpen een video. Naast de video maakt hij van het beeld, bekeken vanuit exact hetzelfde standpunt, een schilderij. De video’s worden dan bij daglicht op de schilderijen geprojecteerd. In eerste instantie als een versterking van het licht waarbij het statische van het beeld ondergraven wordt door een minimale beweging. Alsof het schilderij ‘leeft’. Dit is één van zijn beeldexperimenten om
‘traditionele schilderkunst’ op een actuele wijze te bevragen en te onderzoeken.

Het schilderij “klaslokaal” toont een ruimte die op een dag plots verlaten is – de oorzaak is niet duidelijk en open voor allerlei interpretaties – waarbij alle artefacten ‘at random’ op de grond liggen. Het is een beeld dat een complete chaos laat zien, een beeld dat onze ganse cultuur te grabbel gooit en het beeld zelf, ons dus,
in vraag stelt.

 APPELBOOM LUCAS DEVRIENDT-653
 KLASLOKAAL LUCAS DEVRIENDT-655
Lucas Devriendt volledigpola-656
_WERK LUCAS DEVRIENDT1 kl-775

Link naar onze hoofdsponsors