Dirk D'Hulster

Beeldend kunstenaar | '12 | '15

Dirk DHulster-747

www.dirkdhulster.be

_ T Y P E .

Het werk van Dirk D’Hulster slaat een brug tussen heden en verleden, tussen digitale, schilderkundige, oude en nieuwe fotoprocedés.
Geheugen is een essentieel thema: in hoeverre effectueren tijd en emotie herinneringen en hoe ontstaan nieuwe beelden die de werkelijkheid verwringen tot een eigen subjectieve interpretatie?

Niet enkel visuele waarnemingen spelen daarbij een rol.
Alle zintuigen treden in het proces op. Zo komen ook geluid en geuren aan bod in de installaties.
Het werk op zichzelf wordt ook in vraag gesteld. De toeschouwer krijgt aansluiting met de backbone van zijn eigen steeds verschuivende heden-verleden ervaring.
Projecten kunnen site-afhankelijk zijn, maar immer bevragen ze het geheugen, zowel van de kunstenaar, de toeschouwer als van het gebouw. Met de locatie “Heerlijkheid van Nieuwenhove” gaat het niet anders. De steeds aanwezige schim van Maria Crombeen draagt de historie met zich mee, en de oude typemachine, ter plaatse aangetroffen, bleek het perfecte instrument om het verleden opnieuw tot leven te brengen. Vandaar de titel van de installatie:
_ T Y P E .

In zijn eindeloze poging om een spoor na te laten, heeft de mens na de tekening het schrift uitgevonden. De typemachine fungeert dan ook letterlijk en figuurlijk als een handlanger. Ze draagt bij tot het verzegelen van het verleden. Tekst als getuige van de menselijke activiteit en geest, tekst als boodschapper, tekst als behoeder van het verleden, wordt reliek, heilig gepreserveerd.
De machine op zichzelf, als entiteit intrigeert ook. Hoe wordt ze ontworpen, hoe zit ze in elkaar? Hier ligt ze ter beschouwing, ontleed, met blote ingewanden.

Foto, video, geluid en geur, de installatie
“_ T Y P E “ spreekt alle zintuigen aan.


dirk D
dirk D
dirk D

Link naar onze hoofdsponsors