Alexander Bossuyt

Schilder | '12

ALEXANDER-731

Voor Mandelart benaderde hij de site vanuit verschillende invalshoeken a.d.h.v. verschillende media.

De filosofie of net het ontbreken ervan inzake stedenbouwkundig beleid, sculpteert het landschap. Dat een landbouw- en industriegebied elkaar flankeren, omzoomd door woonwijk, kanaal en meubelzaak, is wellicht datgene wat zo eigen is aan deze site en het landschap in deze contreien. Ook de regionale vormentaal van de gebouwen zelf vormt een patchwork aan stijlen en smaken ontsproten aan de individuele vrijheid en willekeur. Geen ‘huisstijl’ is de onze.

Boerderij, fabriek en woonhuis grenzen tegen elkaar aan. Gedetoureerd door het dichte raster van het wegennet zijn het uitingen van verschillende architecturale disciplines; omheinde eilanden met telkens een andere ‘begroeiing’.
De fabriek of autostrade is ook begroeiing, net zoals gras, met fundamenten als wortels. In se is er geen verschil. Alles kan enkel maar ‘natuur’ zijn. Wat als we op deze site de verschillende bouwentiteiten met elkaar zouden verbinden en de respectievelijke architectuurdisciplines met
andere zouden combineren?
Het eindproduct in de vorm van een industriële houtplaat met de boom als grondstof komt
eveneens aan bod. Wat ontnomen werd, wordt weer toegevoegd. Wat samengeperst werd,... losgemaakt. (De)constructie ten top.

Losstaand van wat voorafging, werd een nieuwe herder gevonden voor de verloren zielen in de grote koeienstal.


www.alexanderbossuyt.com

_ WERK BOSSUYT kl-767
_ WERK BOSSUYT2 kl-768
_WERK BOSSUYT 3 kl-769
_WERK BOSSUYT 4 kl-770

Link naar onze hoofdsponsors