Adriaan Verwée

Installaties | '12

ADRIAAN VERWEE-739

adriaanverwee.blogspot.be

Adriaan Verwée (°1975) leeft en werkt in Gent. Hij nam deel aan diverse groeps-en solotentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zijn werk maakt deel uit van de Belfius collectie en diverse particuliere collecties in Noorwegen, Duitsland, Peru en België.

Verwée werkt met ruimtelijk composities die zich bevinden tussen de grenzen van sculptuur, schilderkunsten en tekenkunst. Realiteitsfragmenten worden tot abstract formeel ogende kunst bewerkt zonder in conceptloos formalisme verzeild te geraken. Typerend voor zijn oeuvre is een doorgedreven vereenvoudiging en een nuchtere uitvoering met een poëtische ondertoon.

Recente meer autonome installaties lijken te herinneren aan voorwerpen die nauw betrokken zijn met de praktijk van het maken. Hout, plaaster en glas worden bewerkt tot objecten die in onderlinge relatie sterk verwijzen naar het mentale productieproces maar ook reflecteren over de restanten van het productieproces in de (actuele) kunst. Deze installaties reveleren eveneens iets significants over hoe beeldende kunst in elkaar zit en functioneert, de dualiteit die voortvloeit uit de wisselwerking tussen object en beeld, een letterlijke en een figuurlijke wereld, de assemblages van de kunstenaar en de blikken, ervaringen en projecties van toeschouwers.


_WERK ADRIAAN VERWEE 2 kl-819
_ WERK VERWEE kl-820
_WERK ADRIAAN VERWEE 4 kl-821

Link naar onze hoofdsponsors